Referenser

Doratone har bemannat ett flertal radiologiska kliniker i både Sverige och Norge med radiologer i 10 år.

Referenser kan på begäran ges från såväl uppdragsgivare som anlitade radiologer.

Kontaktuppgifter